Nieuws

Open Bedrijvendag in Hoogeveen

Op uitnodiging van de DELU (Draagt Elkanders Lasten Uitvaartverzekeringen) ben ik op zaterdag 4 november aanwezig tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag in Hoogeveen. Bezoekers en belangstellenden kunnen daar kennismaken met de nagedachtenissieraden die ik verzorg voor nabestaanden.

November 2023

Kampen in Zicht

In de oktober editie van deze jonge en frisse huis-aan-huis-krant 'Kampen in Zicht, is een bijna paginagroot artikel te lezen over mij en het ontstaan van Ricordami.
Ik ben daar trots op en deel dit graag met je, omdat dit redactionele stuk goed weergeeft wie ik ben, wat ik doe en waarom.

Oktober 2023